CISSP-certifiering

CISSP = Certified Informations Security Specialist är den internationellt mest erkända oberoende certifieringen för specialister inom informationssäkerhet.
Den kunskapsbas som ingår i certifieringen kallas CBK (Common Body of Knowledge) och omfattar sedan 2015 följande delområden:

 • Security and Risk Management
 • Asset Security
 • Security Engineering
 • Communications and Network Security
 • Identity and Access Management
 • Security Assessment and Testing
 • Security Operations
 • Software Development Security

För att kunna bli CISSP-certifierad krävs

 • Minst fem års arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhet (1)
 • Verifierad erfarenhet och kunskap inom minst två av de tio delområdena.
 • Godkänt betyg i CISSP-examinationen
 • Att man förbinder sig att följa CISSPs/ISC2 etiska regler

(1)  (”minimum of five years of direct full-time security work experience in two or more of the (ISC)2 information security domains.
One year may be waived for having either a four-year college degree, a master’s degree in Information Security, or for
possessing one of a number of other certifications.”)

 
Organisationen bakom CISSP-certifiering är ISC2.
Här kan du kontrollera om en person verkligen är CISSP-certifierad.
Övrigt/kuriosa: