Min syn på säkerhet

Säkerhet? Vad, varför och hur?

Vad är säkerhet?

Det verkar som att de flesta personer har olika uppfattning om vad säkerhet är. Inte minst blir detta tydligt om man frågar olika personer.
Kokar man ner säkerhet till sin yttersta kärna så är det min uppfattning att säkerhet handlar om att skydda personer mot skada och hot mot deras liv.
Ur en organisations synvinkel blir det alltså

 • Skydda personalens liv och hälsa
 • Skydda personalen mot skada
 • Skydda organisationens tillgångar
 • Skydda Varumärket
 • Skydda Samhället

Ur en privatpersons synvinkel blir det ungefär samma sak

 • Skydda mig, min partner och våra barns hälsa och hot mot våra liv.
 • Skydda min ekonomi (bl.a. behålla jobbet).
 • Skydda hus och hem (bl.a. försäkringar).
 • Etc

Säkerhet omfattar många saker. Bl.a.

 • Brandskydd
 • Bedrägerier både externt och internt
 • Fysisk säkerhet
 • Inbrott/stöld-skydd
 • Informations och IT-säkerhet
 • Personsäkerhet både i ”det verkliga livet” och i den digitala världen/sociala medier.
 • Privacy/Integritet
 • Risk Management och krishantering
 • Styrsystem s.k. SCADA/DCS/PLC-system
 • m.m.

Varför Säkerhet?

Varför behöver jag bry mig om säkerhet och vad har jag och min organisation för nytta med säkerhet?
Förr eller senare uppstår hos alla organisationer behovet att

Vad är de vanligaste skälen till att ett företag/en organisation agerar vad säkerhet beträffar?

De sex saker som jag tror får personer på ett företag/en organisation att agera vad säkerhet beträffar är,

Lönsamhet

Vad man än funderar på att vidta för åtgärder gäller dock att man bör väga nytta mot insats/kostnad. Att t.ex. anlita en konsult i flera månader för att bygga upp ett helt system som skyddar något som inte kostar mer än några tusenlappar är ”kanske inte helt lönsamt”… 😉
Å andra sidan kan t.ex. en enkel backup på nätet eller några timmars rådgivning om vad som är vettigt att titta närmre på vara väldigt lönsamt.