Data-Driven security

Data-driven security handlar om att kombinera säkerhetskunskap, rådata i vid bemärkelse och verktyg (t.ex. BI-verktyg) för att möjliggöra omvandling av rådata till användbar information och beslutsunderlag.

Data-driven security kan användas till många saker men något som många företag släpar efter och brottas med är sårbarhetshantering.

Detta pdf-dokument/whitepaper försöker förklara nyttan, bakgrunden samt hur Du och Din organisation kan gå tillväga för att effektivisera sårbarhetshantering (och IAM).