Nostalgi, men fortfarande aktuellt!

2018 blev jag uppringd av en före detta kollega på Telia. Han berättade att de hade öppnat ett skåp som stått oanvänt i många år.

Det visade sig vara mitt gamla skåp.

Han undrade om jag ville rädda något av innehållet i skåpet?

Det ville jag!

På detta sätt fick jag tillbaka dessa dokument. När jag läser dem såhär långt efteråt infinner sig en känsla av nostalgi.

Inte bara nostalgi dock, det jag skrev är i huvudsak fortfarande aktuellt!

Bedöm själv…

Säkerhet som konkurrensmedel

Partner- / Återförsäljarhantering

Video Ways of Working

Bakgrunden till dokumentet om videokonferens bör kanske förklaras och sättas in i sitt sammanhang.

2002 blev jag IT-utvecklingschef (IT Development Manager) på Telia International Carrier.

Det första jag gjorde var att lyssna runt i organisationen/intervjua ett antal personer, både i Farsta och på våra lokalkontor i Europa och USA.

Jag bestämde därefter att vi skulle börja med att åtgärda två behov.

1. Hur kopplar vi ihop kontoren på ett bra sätt så att vi överbryggar de geografiska avstånden, underlättar samarbete samt minskar våra resekostnader och förbättrar tillvaron för de medarbetare som reser väldigt mycket?
Dags att införa videokonferens, dock måste den vara extremt lättanvänd och kvaliteten på uppkopplingen/upplevelsen måste vara sådan att den verkligen fungerar bra.
(Kommentar: Detta gjordes 2002 – 2003, hade jag gjort samma sak i dag skulle jag gjort på ungefär samma sätt men även testat med ”telepresence” t.ex. i form av www.doublerobotics.com )

2. Vi var visserligen en teleoperatör men detta hindrade inte att våra lokala telekostnader utanför Sverige var onödigt höga. Dags att testa ip-telefoni…
Något dokument om detta har jag inte längre. Det enda spår jag hittar är detta…

https://www.ingate.com/040802