Säkerhet som konkurrensmedel

Den kanske viktigaste frågan inom säkerhet är hur man får personer att förstå att säkerhet ligger i deras intresse.
Min uppfattning är att det finns några saker som får en VD att lyssna mer än något annat. Nämligen

  • Säkerhet påverkar varumärket direkt. God säkerhet som kommuniceras stärker varumärket. Dålig säkerhet kan försämra varumärket radikalt. Inte minst går det att stärka varumärket genom systematiskt säkerhetsarbete.
  • Resultatet och lönsamheten kan förbättras med hjälp av säkerhet.
  • Det går att använda ”Säkerhet som konkurrensmedel” dvs behålla befintliga kunder och få nya kunder och affärer.

Varumärkesresonemang handlar om värderingar men kan översättas till pengar bl.a. på så sätt att stärkt eller försvagat varumärke påverkar aktiekurs och lönsamheten.
Del av referat av ett föredrag som jag höll för Rotary i Katrineholm 2008-11-17. Referatet publiceras med tillstånd av den person på Rotary som skrev referatet.

__/ Säkerhet som konkurrensmedel!

”Säkerhet kan ibland ses som något tråkigt som dessutom är dyrt, men det går också att använda för att göra affärer. En dam från ”Sveriges informationsförening” skriver i en insändare i dagens Göteborgsposten att ett företags viktigaste tillgång är dess förtroendekapital. Och förtroende går inte att köpa!
Per-Erik berättade om ett exempel när han tidigare jobbade som säljare och vid en kundträff även tog upp diskussionen om säkerhet. Vid senare uppföljning visade det sig att det var just det som fick kunden att välja Telia som leverantör. Konkurrenterna hade inte nämnt säkerhetsfrågorna alls.
Med bra egen intern säkerhet kan kunden känna att dens information (produkter, hemligheter, idéer etc) är i gott förvar hos dig som leverantör och du kan därmed ha en poäng som avgör affären till din fördel.”