Definitioner

God kunskap: personen har både godkunskap och praktisk erfarenhet inom området.
God erfarenhet: personen har framför allt god praktisk erfarenhet inom området.
God kännedom: personen har övergripande eller mer teoretisk kunskap inom området.