Erfarenhet från systembygge

  • Sikta mot verksamhetsnytta – undvik ”besparingar” som kan slå mot verksamheten.
  • Involvera de som ska använda systemet.
  • Bygg it-system i mindre steg, sjösätt tidigt och lär dig av det du då upptäcker.
  • Poliser vill vara poliser, läkare vill vara läkare, lärare vill vara lärare. Låt de få vara det, genom att ge dem ett relevant verksamhetsstöd.

Sigrun Tallungs, Användbarhetsledare nov 2009 – maj 2012 Anki Josefsson, Införandeansvarig april 2010 – nov 2011
Citat från artikel i Computer Sweden ”Haveriet inifrån: Så gick Pust från succé till fiasko”