Säkerhetsincident – Beräkning av kostnader, lönsamhet och påverkan på varumärket

Den kanske viktigaste frågan inom säkerhet är hur man får personer att förstå att säkerhet ligger i deras intresse.
Min uppfattning är att det finns några saker som får en VD att lyssna mer än något annat. Nämligen
–        Säkerhet påverkar varumärket direkt. God säkerhet som kommuniceras stärker varumärket. Dålig säkerhet kan försämra varumärket radikalt. Inte minst går det att stärka varumärket genom systematiskt säkerhetsarbete.
–        Resultatet och lönsamheten kan förbättras med hjälp av säkerhet.
–        Det går att använda ”Säkerhet som konkurrensmedel” dvs behålla befintliga kunder och få nya kunder och affärer.
Varumärkesresonemang handlar om värderingar men kan översättas till pengar bl.a. på så sätt att stärkt eller försvagat varumärke bl.a. direkt påverkar aktiekurs och lönsamheten.
Att översätta inträffade säkerhetsrelaterade incidenter till pengar är ett av de enklaste sätten att påvisa effekten av säkerhet på resultatet.
Alla företag har nog en uppfattning om vad en vunnen respektive förlorad kund är värd.
Förbättra resultatet och lönsamheten visas enklast genom att systematiskt samla in alla säkerhetsrelaterade incidenter samt översätta varje incident till pengar.
I ett av mina jobb var jag ansvarig för koncernens säkerhetsincidenthanteringssystem. Inte minst handlade det om att ta fram beslutsunderlag till koncernens ledning.
Jag var bl.a. ansvarig för att på ett strukturerat. enkelt och förutbestämt sätt översätta alla incidenter till pengar. Detta gav oss bl.a. ett mycket bra beslutsunderlag, som inte ifrågasattes, till vår ledning.
Att översätta säkerhet till pengar var framgångsrikt och bidrog till god säkerhet. Det är min uppfattning att fler organisationer skulle ha nytta av att arbeta på ett liknande sätt. Inte minst är det min uppfattning att översätta säkerhet till pengar är ett av de bästa och viktigaste sätten för att få en organisations ledning att lyssna och fatta beslut om åtgärder inom säkerhet.
Ska man vara noga så är det min uppfattning att en VD främst lyssnar på argument som på ett trovärdigt sätt kan peka på att det påverkar
–        Varumärket
–        Resultatet och lönsamheten