Det räcker inte med användarnamn och lösenord enligt Datainspektionen

Hur många andra organisationer och företag kommer att behöva förstärka inloggningen för sina kunder?

Datainspektionen har undersökt hur samtliga åtta riksdagspartier hanterar personuppgifter om medlemmar och andra personer som tagit kontakt med dem. Uppgifter som avslöjar politiska åsikter är enligt personuppgiftslagen känsliga och extra skyddsvärda. I somras redovisades resultatet från sju av granskningarna och nu är myndigheten även klar med kontrollen av Folkpartiet.
Myndigheten konstaterar att Folkpartiet inte lever upp till de krav som ställs på säkerheten när känsliga personuppgifter hanteras. Idag kan användare via Internet komma åt personuppgifter i partiets centrala medlemsregister genom att enbart ange användarnamn och lösenord.
– Men när den här typen av känsliga uppgifter hanteras i öppna nät som Internet så krävs säkrare sätt att identifiera användarna. Därför förelägger vi nu Folkpartiet att införa så kallad stark autentisering som bygger på exempelvis engångslösenord eller e-legitimation, säger Datainspektionens IT-säkerhetsspecialist Adolf Slama.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *