Exempel på extremt kortfattad säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy – extremt komprimerad (men förhoppningsvis heltäckande… 😉

Principer

För att vår organisation på sikt ska kunna överleva och frodas och vi alla därmed trygga vårt arbete och försörjning är det en grundförutsättning att vi

 • gör vårt bästa för att skydda vår personals liv och hälsa
 • gör vårt bästa för att skydda vår personal mot skada
 • respekterar vår personal och våra kunders integritet/privacy
 • gör det som behövs för att på ett lönsamt sätt skydda organisationens tillgångar; både intellektuella, fysiska och anläggningstillgångar
 • bestämmer skyddsvärdet på vår information; vad är våra guldägg (vad får t.ex. för allt i världen inte komma på avvägar?)
 • skyddar varumärket
 • skyddar våra kunder
 • skyddar samhället
 • använder säkerhet som ett sätt att skydda oss mot skada men också som ett sätt att stärka vår lönsamhet och konkurrenskraft

Hur fatta beslut?

Kontrollera fakta!
Fakta, information, påståenden som presenteras för dig. Stämmer de? Gör en realitycheck/överslagsberäkning/fråga någon annan, dvs lita inte okritiskt på det som presenteras för dig. Dock, när du kollat, våga då fatta beslut!
Alltså, kolla, dubbelkolla, kolla igen och håll sen tummarna och våga fatta beslutet!
Undrar du huruvida du/vi ska göra något eller ej så ställ dig följande frågor!
Är det som vi nu håller på att göra rätt? Mot våra kunder/patienter, våra anställda, våra aktieägare/uppdragsgivare och mot allmänheten?
Är det som jag nu håller på att göra rätt? Mot min organisation, mina chefer och mina kollegor?
Blir svaret nej. Avstå! (Det krävs då inget kontrollsamtal till styrelsen, chefen eller advokatbyrån för att avstå!)

I underliggande dokument hittar du praktiska anvisningar. Se,

 • Informationssäkerhetspolicy
 • Privacypolicy
 • Resepolicy
 • etc

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *