Telesäkerhetsanalys

Telesäkerhet
Var finns behov att sätta in resurser?
Vilken är den svagaste länken?
Sårbarhetsbedömning!
Konsekvensbedömning!
Kartläggning av behov

  • Tillträdesskyddet – det fysiska
  • Administrativa rutiner
  • De externa och interna nätlösningarna
  • Datakommunikationen
  • Behörighetskontroll
  • etc.

Konkreta förslag
Riskanalys
Kostnadsuppskattning
Prioritering av åtgärderna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *